• Kontakty

   • Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina
   • sekretariat@sosdza.sk
   • 041/5253614
   • Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina