• Kontakty

   • Stredná odborná škola dopravná
   • sekretariat@sosdza.sk
   • 041/5253614
   • Rosinská 3126/2, 01008 Žilina Slovakia